אוריינות חזותית ועיצוב מרחבי למידה

מרכז פסג''ה בת ים

אוריינות חזותית

כתבה ראשית

WCAG 2.0 (Level AA) דפי הנגישות באתרי 022 נבנו בהתאם לתקן נגישות WCAG 2.0 - AA